Ανακοινώσεις

Η εταιρεία μας, όπως κάθε χρόνο αναρτά στην ιστοσελίδα της τα επίσημα στοιχεία του ισολογισμού της…. Περισσότερα

Στο Περιστέρι σήμερα την 02  Ιουλίου 2020 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ … Περισσότερα

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ … Περισσότερα

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ … Περισσότερα

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής … Περισσότερα