ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 001646401000, ΤΗΣ 02ης IOYΛIOY 2020 No 2013