Τι είναι η ουρική αρθρίτιδα, πως προκαλείται και ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισής της;