Τι είναι η στυτική δυσλειτουργία, ποια τα αίτια που την προκαλούν και ποιοι οι παράγοντες κινδύνου;