Οι πατάτες συνδέονται με υψηλό κίνδυνο αρτηριακής πίεσης