Η αρτηριακή πίεση είναι καλό να μετριέται και στα δύο χέρια