Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική Δυσλειτουργία

Η FarmaSyn SA, δραστηριοποιείται στην θεραπευτική κατηγορία της Στυτικής Δυσλειτουργίας

Διαθέτει στην Ελληνική αγορά το προϊόν Sildenafil Sandoz με την σφραγίδα ποιότητας της εταιρείας Sandoz, ένα προϊόν που απευθύνεται στην θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας.

Σαν Στυτική Δυσλειτουργία, ορίζεται η αδυναμία επίτευξης ή και διατήρησης επαρκούς στύσης για την εξασφάλιση ικανοποιητικής σεξουαλικής δραστηριότητας. Η Στυτική Δυσλειτουργία μπορεί να συνιστά είτε μια ολοκληρωτική αδυναμία επίτευξης στύσης, είτε μια ασυνεπή, μη προβλέψιμη ικανότητα επίτευξης ικανοποιητικής στύσης, ή ακόμα και μια τάση διατήρησης στύσεων με σύντομη χρονική διάρκεια.