Χρήσιμα

Συχνές ερωτήσεις

Kάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που εμφανίζεται να έχει θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες για τις ασθένειες ανθρώπων” ή “κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε ανθρώπους, με σκοπό είτε να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες με την άσκηση φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή μεταβολικής δράσης, είτε να γίνει ιατρική διάγνωση.

“Kάθε ουσία ή μείγμα ουσιών που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ενός φαρμάκου και η οποία όταν χρησιμοποιείται στην παραγωγή του, γίνεται ενεργό συστατικό του εν λόγω προϊόντος που προορίζεται να ασκήσει φαρμακολογική, ανοσολογική ή μεταβολική δράση με σκοπό να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες ή να γίνει ιατρική διάγνωση.”

“Μια απόκριση σε ένα φάρμακο που είναι επιβλαβής και ακούσια”

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη υγεία του ασθενούς που λαμβάνει το φάρμακο. Διαχωρίζονται έτσι στις “αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες”, στις “σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες” και στις “μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες”.
Ως “αναμενόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια” χαρακτηρίζονται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι γνωστές για την χρήση της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας και αναφέρονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήστη που βρίσκεται εντός της συσκευασίας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος.
Ως “σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια” χαρακτηρίζεται “η ανεπιθύμητη ενέργεια που επιφέρει θάνατο, θέτει σε κίνδυνο την ζωή του ασθενούς, απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία ή παράταση νοσοκομειακής νοσηλείας, οδηγεί σε μόνιμη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα, ή εκφράζεται με συγγενή ανωμαλία / διαμαρτία διαπλάσεως.” ενώ ως “μη αναμενόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια” εννοείται “η ανεπιθύμητη ενέργεια της οποίας η φύση, η σοβαρότητα ή το αποτέλεσμα δεν είναι σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης”

Ο βασικός διαχωρισμός των φαρμάκων γίνεται με βάση την απαίτηση ή μη ιατρικής συνταγής για την προμήθειά του. Έτσι χωρίζονται σε συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή εφόσον:

  • Eνδέχεται να θέσουν, αμέσως ή εμμέσως, την υγεία σε κίνδυνο ακόμη κι όταν γίνεται κανονική χρήση αυτών, εάν χρησιμοποιούνται χωρίς ιατρική παρακολούθηση.
  • γίνεται πολύ συχνά και σε πολύ μεγάλο βαθμό μη ορθή χρήση αυτών με αποτέλεσμα να τίθεται αμέσως ή εμμέσως η υγεία των ανθρώπων σε κίνδυνο ή
  • περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα με βάση τις ουσίες αυτές, των οποίων η δράση ή / και οι παρενέργειες είναι αναγκαίο να μελετηθούν εκτενέστερα ή συνήθως συνταγογραφούνται για παρεντερική χορήγηση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΟΦ: http://www.eof.gr/
ΣΦΕΕ: https://www.sfee.gr/
ΠΕΦ: http://www.pef.gr/
World Health Organization (WHO): http://www.who.int/en/
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: http://www.eopyy.gov.gr/
Υπουργείο Υγείας: http://www.moh.gov.gr/
European Medicines Agency (ΕΜΑ): http://www.ema.europa.eu/ema/
Εφημερίες Νοσοκομείων: http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn
Εφημερίες Φαρμακείων: http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-farmakeiwn
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: http://www.fsa.gr/
Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά: http://www.fsp.gr/
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: http://www.fsth.gr/
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: http://www.hcs.gr/
Ελληνική Εταιρεία Υπέρταση: http://www.hypertasi.gr/
Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης: https://www.eelia.gr/
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία: http://www.e-child.gr/
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία: http://www.psych.gr/
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία: http://www.enee.gr/
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας: http://www.eexot.gr/
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία: http://www.ere.gr/
Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ: http://www.hellasorl.gr/
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία: http://www.ede.gr/
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία: http://www.endo.gr/